Kodėl vis tik sukaupiama vertė viena mažiausių?

Pensija

Pensija – išsamus kliento esamos padėties bei poreikių analizė ir parinkimas tinkamų paslaugų, kurios leis efektyviausiai pasiruošti ateičiai finansiškai

-

2019 metais, EBPO duomenimis, Lietuvos pensinių fondų grąža siekė 16,6 proc. – daugiausiai tarp visų šalių, kaupiančių II pakopos pensiją!

Tačiau, kodėl vis tik sukaupiama vertė viena mažiausių?

Paradoksalu, o atsakymas labai paprastas – mes vis dar atsidedame per mažas, dažnai minimalias siūlomas atidėti sumas.

Mūsų lūkesčiai, atliktų tyrimų duomenimis – pensija, kuri siektų bent 70-80% dabartinio atlygio. Šiai dienai tokį procentą, geriausiu atveju, galite pasiekti tik kaupdami visose trijose pensijos pakopose:

I pakopa

Bazinė Sodros pensija. Vidutiniškai sulaukus pensinio amžiaus gali jums užtikrinti20-30% buvusio darbo atlygio. Vadinamai valstybinei pensijai yra nustatyta maksimali riba ir ji mokama tiesioginio paskirstymo principu iš valstybės biudžeto. Ši pensijos dalis labai priklauso nuo stažo, o daugiausiai „skriaudžia“ vidutinį ir aukštesnį darbo užmokestį gaunančius.

II pakopa

Ši prie Sodros pensijos gali pridėti dar apie 10-20 procentų jūsų atlyginimo. Jūsų pinigai investuojami pagal gyvenimo ciklo fondus, su minimalia rizika. II pakopa yra labai patrauklus mokestine prasme finansinis produktas (nes turi mažiausius mokesčius Lietuvoje ir yra remiama valstybinėmis subsidijomis), bet dažnai veikiama reformų, kurias turėtų sekti specialistas jūsų pasirinktoje bendrovėje.

III pakopa

Arba alternatyvus savarankiškas kaupimas ateičiai – pensijos dalis, kurios neveikia politiniai ar kiti valstybiniai svyravimai. Kaupdami papildomai savarankiškai jūsų vardu sudarytoje sutartyje (gyvybės draudimo arba investicinio kaupimo), prie pirmųjų dviejų pakopų galite prisidėti dar apie 20-30 proc. savo atlygio. Deklaruojant pajamas, valstybė, skatindama kaupti, dar grąžina 20% nuo įnešamų lėšų samdomiems darbuotojams. Sutartį galima ir sudaryti, ir nutraukti bet kada, o taip pat galima sustabdyti įmokas arba išsiimti dalinę vertę ir t.t. Investuojami į akcijas, pinigai jums uždirba papildomą sumą.

Norint tinkamai suprasti ir įvertinti pensijos kaupimo galimybes bei maksimaliai išnaudoti, pagal jūsų situaciją pritaikomas geriausias kaupimo sąlygas – reikalinga finansų specialisto pagalba. Mano užduotis – susitikus, išnagrinėti konkretaus žmogaus esamą finansinę situaciją, nustatyti poreikius, įvertinti galimybes, suprasti kokias lengvatas galima pritaikyti bei sudaryti labiausiai poreikius atitinkantį finansinį planą. Ne tik sudaryti, bet ir nuolat prižiūrėti, kontroliuoti jo laikymąsi, peržiūrėti (jei reikia) ir padaryti atitinkamas korekcijas, o taip pat informuoti apie visus pasikeitimus įstatymuose bei reformas ir pasiūlyti išnaudoti juos, jei palanku.