Prasidėjo GPM deklaravimas. Ką būtina žnoti?

19 Kov 2023

Prasidėjo GPM deklaravimas. Ką būtina žnoti?

Jau galima pildyti gyventojų pajamų mokesčių deklaracijas VMI (Valstybinei mokesčių inspekcijai) elektroninio deklaravimo sistemoje. Preliminarias gyventojų deklaracijas VMI jau yra suformavusi ir jas galite pasitikrinti prisijungę prie savo paskyros deklaravimo svetainėje https://deklaravimas.vmi.lt/

Primenu svarbiausią informaciją apie gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo įmokų deklaravimą:

 • Šiais metais pajamų mokesčio deklaraciją reikia pateikti iki gegužės 2 d. Pateikus deklaraciją laiku, GPM (gyventojų pajamų mokestis) bus grąžintas iki liepos 31 d. Pateikus GPM deklaraciją po gegužės 2 d., GPM bus grąžintas per 90 dienų nuo deklaracijos pateikimo.
 • Už 2022 metus GPM galima susigrąžinti nuo faktiškai sumokėtų gyvybės draudimo įmokų, kurių suma kartu su III pakopos pensijų įmokomis ir papildomomis II pakopos pensijų įmokomis (sumokėtomis virš 3% nuo savo darbo užmokesčio), neviršija 1 500 Eur per metus.
 • Gyvybės draudimo įmokas, kai naudos gavėjai yra patys įmokų mokėtojai arba jų sutuoktiniai arba jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai) gali deklaruoti tik patys įmokų mokėtojai, siekiant susigrąžinti GPM lengvatą.
 • Dažniausiai informaciją apie faktinių įmokų mokėtoją pateikia pati gyvybės draudimo bendrovė, kurioje sudaryta sutartis. Patikrinkite, ar jūsų preliminarioje deklaracijoje yra pateikti duomenys apie faktinius mokėjimus. Pateiktas deklaracijas galima tikslinti už einamuosius metus ir 5 metus atgal.
 • Jeigu įmokos į ilgalaikio gyvybės draudimo sutartį mokamos ne banko pavedimais, o mokėjimo kviteliais arba kitais neatsekamais būdais, tuomet sutarties draudėjas turėtų kreiptis į savo gyvybės draudimo bendrovę ir patikslinti įmokų mokėtojo duomenis. Gavus patikslintus duomenis, gyvybės draudimo bendrovė pateiks juos VMI.
 • Jeigu įmokas į jūsų gyvybės draudimo arba III pakopos pensijų kaupimo sutartį mokėjo darbdavys, tokių įmokų neturite deklaruoti papildomai, kaip fizinis asmuo. 2022 metais darbuotojo naudai sumokėtas įmokas įmonės privalo deklaruoti Metinėje deklaracijoje GPM312, kurią turėjo pateikti VMI iki 2023 m. vasario 15 d. (imtinai). Pateiktą deklaraciją galima vėliau tikslinti už einamuosius ir 5 metus atgal.
 • Tam tikras gyvybės draudimo išmokas turite deklaruoti prie apmokestinamųjų pajamų – tai išmokos, kurias gavote nutraukus savo gyvybės draudimo sutartį arba išėmus draudimo liudijimo vertės dalį, neišlaikius sutarčiai nustatytų terminų.
 • Gyvybės draudimo išmokos už draudžiamuosius įvykius (nelaimingus atsitikimus, kritines ligas, operacijas, mirtį) yra neapmokestinamosios pajamos.
 • Dažnai klaidingai deklaruojamos II pensijų pakopos įmokos, kurioms netaikoma lengvata, jeigu jos nuskaitomos ta apimtimi, kuri standartiškai taikoma pagal Pensijų kaupimo įstatymą. Jeigu mokate į savo II pensijos pakopos sutartį papildomas įmokas, viršijančias 3% nuo darbo užmokesčio, jos deklaruojamos, kaip ir gyvybės draudimo įmokos.
 • Labai dažnai gyvybės draudimo išmokos (už nutrauktą gyvybės draudimo sutartį arba išmokėtą sutarties vertės dalį) yra per klaidą deklaruojamos prie neapmokestinamųjų pajamų, nors jos dažnais atvejais yra apmokestinamos.
 • Ne kaupiamojo (investicinio) gyvybės draudimo įmokos neturi būti deklaruojamos, joms netaikoma GPM lengvata.
 • Turėkite omeny, kad GPM lengvata nėra taikoma, jeigu sutartis buvo sudaryta vaiko arba anūko naudai, bet vaikui jau suėjo 18 metų.
Grįžti atgal