2022 metų darbo aktualijos: įsitraukimo, veiklos prasmingumo, komandiškumo jausmo skatinimas. Bet ar to užtenka?

27 Kov 2022

2022 metų darbo aktualijos: įsitraukimo, veiklos prasmingumo, komandiškumo jausmo skatinimas. Bet ar to užtenka?

Nuo 2020 metų visas pasaulis, o taip par ir Lietuva išgyvena nuolatinių emocinių kalnelių ir nestabilumo jausmą. Iš pradžių tai buvo pandemijos bangos, dabar – karinė invazija Ukrainoje. Todėl daugelis darbuotojų šiandien išgyvena stiprų neapibrėžtumo jausmą, kuris tiesiogiai veikia bendrą gyvenimo kokybę, produktyvumą ir darbo prasmės suvokimą. Profesinė veikla daugeliui darbuotojų tapo viena iš stabiliausių gyvenimo sričių, todėl siekiant darbinės veiklos prasmingumo, daugelio žmonų įsitraukimas nuo pandemijos pradžios padidėjo. Patys darbdaviai taip pat nemažai stengėsi įtraukti darbuotojus, skatinti ir stiprinti organizacijų  komandiškumą.

“OVC Consulting” atliko beveik 11000 darbuotojų tyrimą, kurio tikslas buvo nustatyti darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklą. Tyrimų rezultatai rodo, kad organizacijose vis didesnę reikšmę darbuotojai suteikia individualiam dėmesiui ir asmeninės gerovės užtikrinimo klausimams. Lietuvoje praėjusiais metais įsitraukimo į organizaciją rodiklis pasiekė 46 procentus. Šis rodiklis – vienas esminių organizacijoms, kurių siekis – išlaikyti darbuotojus ir jų motyvaciją, susitelkimą dėl bendro tikslo. Vadovai labiau įsiklauso ir atsižvelgia į darbuotojų porekius, stengiasi derinti komandos narių asmeninius tikslus su organizacios tikslais.

Tačiau vien prasmingos ir įkvėpiančios veiklos bei komandiškumo neužtenka. Darbuotojai dažniau pradeda jaustis nepakankamai įvertinti už įdėtas pastangas, jausdami, kad jų asmeninis indėlis į veiklą yra didesnis už gaunamą grąžą. Labai dažnai taip nutinka dėl padidėjusio per pandemiją darbo krūvio, pakitusio darbo pobūdžio, dėl dažnesio darbo iš namų, dėl kurio naudojamos asmeninės priemonės ir ištekliai, o taip pat dėl nuolatinio streso, šiuo metu papildomai patiriamo ir dėl karinės invazijos į Ukrainą, nestabilumo jausmo, kuris atsiranda ir dėl darbdavio veiksmų, nukreiptų į kitas sritis, tiesiogiai visiškai nesusijusiu su darbuotojų gerove.

Todėl šiuo metu ypatingai sparčiai reikia pradėti ieškoti papildomų darbuotojų gerovę didinančių sprendimų. Nes siekiant išlaikyti įmonės darbuotojus, darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojai ne tik jaustų prasmę, dirbdami savo darbą, bet ir savo įdedamų pastangų įvertinimą. Įprastas įvertinimo būdas yra atlyginimas, bet vien to nebeužtenka. Darbuotojams reikia daugiau mokymosi ir profesinio tobulėjimo galimybių, taip pat ir stipresnių papildomų socialinių garantijų paketų, draudimo, papildomo finansinio skatinimo, rūpinimosi jų finansine ateitimi ir pensija. O to šiuo metu pasigenda net iki 30 procentų dirbančiųjų.

Grįžti atgal