Kokius verslo skausmus gali išspręsti kvalifikuotas finanansų patarėjas?

29 Bal 2021

Kokius verslo skausmus gali išspręsti kvalifikuotas finanansų patarėjas?

Reikia pastebėti, jog Lietuvoje veikiančiose verslo įmonėse atsirandantys sunkumai, neišvengiamai susiję su vietine rinka. Pakankamai nedidelėje mūsų šalyje – didžioji dalis verslų yra smulkūs ir vidutiniai, o stambios ir tarptautinio kapitalo įmonės užima tik mažąją rinkos dalį. Tai lemia ir skirtingas problemas, su kuriomis jos susiduria. Tačiau finansų konsultantai, atsižvelgdami į individualią situaciją ir sunkumus gali padėti ir mažesnio, ir didesnio verslo atstovams.

 

Sunkumai stambiam verslui – kaip sukurti darbuotojų lojalumą

Finansų konsultantės darbo praktika parodė, jog stambaus verslo įmonės dažniausiai patiria problemas, susijusias su darbuotojų motyvavimu ir išlaikymu.

Atsižvelgiant į skirtingų šaltinių duomenis, natūralia darbuotojų kaita laikomas 5-10% rodiklis, tačiau paskutinių penkių metų duomenys rodo, jog Lietuvoje darbuotojų kaita yra kone dvigubai didesnė.

Taigi šios tendencijos glaudžiai susijusios su įmonėse patiriamais tiek finansiniais nuostoliais, tiek ir kitais neigiamais padariniais.

Juk  išėjus tam tikros pozicijos darbuotojui, jo užduotis tenka perimti kitiems komandos nariams, todėl tai ne tik padidina jų darbo krūvį, bet ir gali sumažinti veiklos efektyvumą – sumažėjusių kompetencijų, gebėjimų, atlikimo laiko atžvilgiu. Taip pat tai gali pakenkti ir šių darbuotojų tiesioginės veiklos kokybei. Tokie pokyčiai neretai atsiliepia ir vidiniam įmonės klimatui, netgi paskatina  kitus darbuotojus palikti darbovietę.

Žinoma, darbuotojų kaita neišvengiamai atsiliepia ir verslo tiesioginiams kaštams – papildomų finansų pareikalauja darbo skelbimai, užmokestis personalo paieškos įmonėms. Suradus naują darbuotoją tenka jį apmokyti, o dėl sumažėjusio įmonės veiklos produktyvumo taip pat gali pasijausti finansiniai nuostoliai.

 

Skatinimo sistema ir motyvuotiems, ir motyvacijai

Siekiant išlaikyti 5-10% siekiančią natūralią darbuotojų kaitą ir išvengti personalo nepastovumo, verslo atstovai turėtų atsižvelgti į vieną svarbiausių aspektų – darbuotojams suteikiamas sąlygas ir papildomas, motyvuojančias naudas.

Šiuo atveju finansų konsultantas gali padėti sudaryti efektyvią skatinimo programą, į kurią daugelis, deja, žiūri pakankamai skeptiškai, nes nauda darbuotojams vis dar traktuojama tik kaip užmokesčio kėlimas, tačiau pastarasis veiksnys reikalauja ne tik didelių investicijų, bet ir bet kokiu atveju turi lubas.

Finansų konsultanto siūloma skatinimo priemonė – tai galimybė darbuotojui papildomai kaupti įmonėje, siekiant suteikti jam ilgalaikę pridėtinę vertę ir dar labiau motyvuoti.

Apskritai darbuotojus galima skirstyti į tris grupes:  1 – „auksiniai“ arba talentų rezervas – tie, kurie jau gauna pakankamai aukštą atlyginimą ir patys tikisi papildomų skatinimo priemonių, 2 – „svyruojantys” – tie, kuriems reikalingas nuolatinis papildomas skatinimas efektyvesnei veiklai, 3 – „neefektyvūs” – tie, kuriems papildomas motyvavimas neturi būti sudaromas dėl prastų darbo rezultatų, bet jie turi žinoti, kad tokia motyvavimo sistema veikia ir jie gali jos siekti.

Taigi finansų konsultantų siūloma skatinimo priemonė yra itin efektyvi, kuriant abipusę vertę – darbuotojas gauna ilgalaikę pridėtinę naudą, o darbdavys turi galimybę išlaikyti „auksinius“ darbuotojus, motyvuoti „svyruojančius“ ir paskatinti neefektyvius kolegas“.

Suteikdamas paslaugas,  finansų konsultantas suteikia visą išsamią informaciją, parengia pasiūlymą pagal individualius poreikius ir aplinkybes, nurodo įmokas, supažindina su mokėjimo grafikais, sukaupiamomis vertėms, išmokėjimo sąlygomis ir terminais. Aš pati  parengiu ir visus dokumentus, įsakymus, susitarimus bei visada esu pasiruošusi pakonsultuoti iškilus bet kokiems klausimams, nes šiuo atveju labai svarbus  bendradarbiavimas ir su finansų konsultantu – prireikus sutartys koreguojamos, atnaujinami pasiūlymai.

 

Smulkaus verslo dilema – didesnis atlyginimas ir didesni mokesčiai ar didesnis pelnas, bet mažesnės socialinės garantijos

Rinkoje veikiantys smulkūs verslai dažniausiai yra šeimos įmonės, kuriose dirba vienos arba kelių šeimų nariai.

Praktika rodo, jog šiuo atveju, jų savininkams dažniausiai tenka susidurti su pasirinkimu –  mokėti sau didesnį atlyginimą, išsimokėti mažiau dividendais  ir atitinkamai gauti didesnes socialines garantijas arba mokėti mažesnį atlyginimą, daugiau išsimokėti dividendais, bet tuomet gauti mažesnes socialines garantijas.

Bet kokiu atveju, norisi surasti palankiausią sprendimą, kuris suteiktų kuo geresnes sąlygas, todėl vertėtų šio sprendimo neieškoti aklai ir  kreiptis į specialistus. Išsamiai išanalizavęs situaciją, finansų konsultantas gali surasti pačią tinkamiausią priemonę individualiu verslo atveju: optimizuoti mokesčius, pritaikyti juridiniams asmenims galiojančias lengvatas, padės sukurti palankią mokestinę aplinką, gauti papildomas socialines garantijas, nemokant padidintų mokesčių.

Noriu dar kartą pabrėžti, jog bet kokie sprendimai verslo skatinimui yra personalizuoti ir parenkami pagal klientų galimybes ir poreikius.

Visgi dažnai verslininkai patiki finansinius sprendimus savo buhalteriams, o vėliau nukenčia finansiškai dėl per mažos jų kompetencijos tam tikrais klausimais, todėl skatinu neatmesti galimybės pasinaudoti profesionalų konsultacija – lengvatų juridiniams asmenims nėra daug, todėl patariu jomis tikslingai pasinaudoti.

Grįžti atgal